Cicero

LEAN2PRINT

Aktivity Lean managementu jsou zmiňovány v souvislosti se snižováním nákladů. Typický postup při redukci nákladů je snižování personálu, osobních nákladů a ploch, redukce zásob. Bez znalostí souvislostí se postupuje lokálně, což však často vede ke zvýšení celkových nákladů firmy. Při snižování nákladů je třeba sledovat dopady na celou firmu, je třeba řešit příčinu a ne následek a snižování nákladů nesmí být nikdy povýšeno nad kvalitu a orientaci na spokojenost zákazníka.

LEAN systém pro polygrafický průmysl

 • Software pro aplikaci LEAN nástrojů do polygrafického provozu
 • Monitoring a vyhodnocení efektivity pro všechny oblasti tiskárny
 • HTML
 • Podpora nástroje PULL – optimalizace dodavatelského, výrobního a prodejního toku polygrafických výrobků
 • Napojení na výrobní MIS tiskárny
 • Napojení na prodejní systémy zákazníků
Produkujte tiskoviny na základě reálné potřeby zákazníka, ne na sklad.

Co sledujeme?

Východiskem zeštíhlovacích praktik je odstranění takových faktorů, které jednoznačně poškozují ekonomiku firmy. Na prvním místě je třeba zabránit případům, kdy dochází k podvodům, mankům, pokutám nebo škodám. Dále je třeba řešit takové případy, které způsobují různé ztráty:

 • vady, neshody, prostoje
 • nedostatečná příprava výrobků či služeb
 • iracionální postupy při manipulaci a skladování
 • problémy v plynulosti provozu
 • ostatní případy plýtvání

CICERO a LEAN

Nový systém společnosti CICERO řeší tématiku LEAN cíleně pro polygrafický průmysl včetně interface na MIS CICERO, případně jiný software třídy MIS.

 • monitoring interních procesů
 • optimalizovaná výroba v závislosti na rychlosti prodeje
 • reporting pro zajištění stability procesů
 • zvýšení efektivity firmy
 • snížení zásob materiálu

Kontakt

CICERO Stapro Group s.r.o.
Pernštýnské nám. 51
530 02 Pardubice

+420 467 003 111