Cicero

Seznamte se s MIS

 • umožňuje rychle reagovat na požadavky zákazníků
 • shromažďuje všechny informace o zakázce na jednom místě
 • hlídá nastavená pravidla pro zaměstnance
 • zaměstnancům poskytuje rychle a přehledně informace potřebné pro jejich práci
 • umožňuje automatickou výměnu informací se softwary třetích stran
 • automaticky shromažďuje důležité informace z celé firmy
 • analyzuje klíčové procesy – jak efektivně pracují zaměstnanci, stroje a celá firma
„MIS Cicero usnadňuje práci zaměstnancům a pomáhá vedení
velmi efektivně a přesně řídit společnost.“

Co umí MIS Cicero

Obchod

Maximální využití obchodního potenciálu a náskok před konkurencí jsou priority MIS Cicero pomocí flexibilních postupů CRM, kontroly, správně tříděných využitých informací, analýzy obchodních procesů.

 • kategorizované zápisy z jednání, komunikace se zákazníkem
 • přidělování úkolů v rámci oddělení obchodu
 • evidence stávajících a potenciálních zákazníků
 • kalkulace a tvorba nabídek
 • evidence zakázek
 • dlouhodobé kontrakty
 • evidence a analýza reklamací
 • správa relevantních dokumentů
 • analýza obchodních procesů
 • přístup ke všem relevantním údajům o zakázce (stav dat, výroby, materiálu, kooperací, fakturace, reklamací atd.)

Nákup a sklady

Pružný tok materiálu je klíčový pro dodržení výrobního plánu a minimalizaci skladových položek a personálu skladu.

 • sklad materiálu
 • sklad polotovarů
 • sklad hotových výrobků
 • blokace materiálu
 • správa dodavatelů
 • tvorba objednávek
 • správa kooperací

Logistika

Organizace kooperačních přesunů materiálu a expedice hotových výrobků přesně dle potřeb všech stran je stejně tak důležitá jako výroba samotná. MIS Cicero poskytuje na pokrytí těchto procesů silné nástroje.

 • dodací listy
 • paletové listy
 • evidence vratných obalů
 • plán expedice
 • využití čárových kódů, RFID čipů

Normy

Zastřešení práce ve shodě s polygrafickými standardy, statistické přejímky, evidence a analýza interních neshod a reklamací.

 • SW podpora ISO9001
 • SW podpora FSC
 • SW podpora polygrafických norem
 • statistické přejímky
 • zastřešení práce ve shodě s polygrafickými standardy
 • evidence a analýza interních neshod a reklamací

Výroba

Absolutní informovanost a efektivní řízení výrobních procesů znamenají finanční, personální a časové úspory a optimalizaci v oblasti výroby.

 • výrobní zakázkový list
 • správa tiskových podkladů
 • plánování výroby
 • správa výrobních zařízení
 • JDF/JMF
 • PLC karty
 • přehled rozpracovanosti zakázek
 • správa servisu a údržby

Sběr dat

Analýza reálných nákladů přináší velmi cenné porovnání kalkulovaných dat, výkonnostních parametrů strojů a personálu. Je tak nezbytné pro optimalizaci celkové ekonomiky společnosti.

 • JDF/JMF
 • PLC karty (on-line)
 • touchscreen (off-line)
 • analýza reálných nákladů
 • zpětná kalkulace
 • detailní analýza výrobního procesu
 • motivace zaměstnanců

Fakturace

Okamžitá fakturace, kontrola kreditního rámce, platební morálky, blokace a dalších výstupů přispívají k výraznému zlepšení cash-flow a selekci rizikových partnerů.

 • vystavení a správa faktur
 • sdílené kreditní informace
 • blokace
 • salda
 • komunikace s EIS

Analýzy

Rychlý přehled o důležitých procesech ve firmě, možnost aplikace rychlého manažerského zásahu.

 • controlling
 • analýza obchodních procesů
 • přehled zaplnění kapacit
 • přehled rozpracovanosti zakázek
 • analýza výkonů strojů a personálu
 • porovnání kalkulovaných a reálných nákladů
 • rychlý přehled o důležitých procesech ve firmě
 • možnost aplikace rychlého manažerského zásahu

plc

 • On-line sledování pracovních míst
 • Sledování osádek strojů a pracovních míst
 • Garantovaná validovaná sebraná data a jejich historie
 • Kompatibilita se všemi druhy strojů (možnost záměny staršího za nový)
 • Data v reálném čase, přístup z webu a mobilních zařízení
 • On-line konektivita s IS CICERO Xi – sběr dat na zakázku

monitor

Systém Cicero je MIS specializovaný na oblast polygrafie. Vyznačuje se modulární stavbou – a i když skutečná síla systému spočívá v jeho použití jako celku, lze samostatně využívat jen některé moduly nebo je do řízení zapojovat postupně. Pokud Vás tedy zaujala jakákoliv dílčí funkce systému Cicero MIS, neváhejte nás kontaktovat. Naši konzultanti Vám rádi ochotně poskytnou podrobné informace.

Kontaktujte nás

Kontakt

CICERO Stapro Group s.r.o.
Pernštýnské nám. 51
530 02 Pardubice

+420 467 003 111