Cicero

CICERO+

Naše činnost nekončí prodejem a instalací MIS, ale jde ještě dále. Chceme, aby se našim zákazníkům dařilo, byly konkurenceschopní a profitabilní a náš MIS byl skutečně maximálně využit. K dosažení tohoto závazku využíváme soubor konzultačních služeb CICERO+. Zahrnuje procesní analýzu a systémovou integraci při implementaci MIS, controlling, implementaci nebo optimalizaci QMS, standardizaci workflow dle polygrafických norem a v neposlední řadě racionalizaci a optimalizaci interních procesů s co nejlepším využitím MIS CICERO.

„Abychom maximalizovali přínos MIS CICERO, přicházíme s doplňkovými konzultačními službami, které podporují softwarovou část a násobí její hodnotu.“

Controlling

  • výpočet nákladových sazeb a jejich zpětná kontrola pro zdravou firemní ekonomiku
  • modelace ekonomických změn například při realizaci nové investice

Normování a motivace zaměstnanců

  • zdokonalení sběru dat a maximální využití jeho potenciálu
  • racionalizace výroby, oborový benchmarking (srovnání klíčových ukazatelů napříč oborem)
  • mzdový audit, finanční a nefinanční motivační systém

PrintQuality

  • implementace důležitých polygrafických mezinárodních, národních norem ISO, ČSN a oborových polygrafických standardů Fogra, BVDM a ECI
  • tvorba výrobní dokumentace
  • stanovení výrobních referencí, tolerancí a způsobů měření
  • certifikace dle ISO 12647-2
  • zefektivnění výrobních procesů a zvýšení konkurenceschopnosti

Kontakt

CICERO Stapro Group s.r.o.
Pernštýnské nám. 51
530 02 Pardubice

+420 467 003 111